הבית > מוצרים > עובש > אלומיניום ההבלטה עובש

אור דיור אלומיניום ההבלטה עובש

    בהתאם לכיוון הזרימה פלסטיק מתכת, הבלטה ניתן לחלק לקטגוריות הבאות: הבלטה חיובי: בייצור, הכיוון של זרימה מתכת הוא זהה כיוון התנועה של המכה ההבלטה הגב: הכיוון של זרימה מתכת הוא הפוך לכיוון...